Language:
1مجموع 1 خبر
ناتوانی کرونا در توقف چرخه تولید

ناتوانی کرونا در توقف چرخه تولید

واحدهای تولیدی استان خوزستان با وجود شیوع ویروس کرونا همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. در حالی ک ...
1مجموع 1 خبر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :